DKC4025 Tolerantan! Ovaj hibrid karakteriše odličan početni porast i rano cvetanje čime se izbegava stres uzrokovan visokim temperaturama što ga čini pogodnim za gajenje u sušnim uslovima. Čvrsta stabljika i snažan koren daju sigurnost u proizvodnji prilikom udara vetra i nepovoljnih klimatskih uslova. Pokazuje stabilnost u lošijim proizvodnim uslovima i na peskovitim zemljištima. Iako spada u grupu zubana po svojim karakteristikama na našem području po izgledu više daje utisak polu-tvrdunca.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18,5-19
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
73.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18-18,5
FAO
290
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
8
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10