DKC4590 Rani hibrid za vrhunske prinose! Standardno omiljeni hibrid kod proizvođača koji uz visoke prinose zahtevaju brzo otpuštanje vlage. Hibrid karakteriše visoko i čvrsto stablo sa nisko postavljenim klipom. DKC4590 je u stanju da nadoknadi nešto ređi sklop povećanjem klipa jer spada u grupu „Ear flex“* hibrida. DKC4590 je jednako dobar izbor i za regione i domaćine koji seju kukuruz na manje gustine u odnosu na našu preporuku. DKC4590 je hibrid koji kratkom vegetacijom izbegava stresne uslove, a u povoljnijim uslovima proizvodnje realizuje visoki potencijal za prinos. * gustina setve utiče na veličinu klipa

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18.5-19
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-78.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
17.5-18
Preporučeni sklop
68.000-78.000
FAO
310
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
8
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
8
Kukuruz DKC4590 Graphic_Chart
Kukuruz DKC4590 Visual