DKC4608 Zlatno zrno! Najbolji hibrid u FAO 300 grupi u ogledima 2012. i 2013. godine. Ovu reputaciju je stekao zahvaljujući izuzetnoj tolerantnosti na stres u cvetanju i nalivanju zrna. DKC4608 je srednje visok hibrid sa izuzetno čvrstim stablom i dobrim početnim porastom, polutvrdunac sa kvalitetnim i atraktivnim zrnom. Hibrid koji obećava sigurnost i stabilnost u različitim proizvodnim uslovima. Hibrid za poljoprivredne proizvođače koji traže tradicionalne karakteristike i kvalitet zrna sa prednostima modernog oplemenjivanja. Koriste ga proizvođači koji traže kvalitetnu ishranu stoke, pre svega za svinje i živinu.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18.5-19
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-78.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
17.5-18
Preporučeni sklop
68.000-78.000
FAO
350
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
8
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
9
Kukuruz DKC4608 Visual