DKC5215 Za sve uslove! Hibrid za sve uslove proizvodnje, pre svega za lošije terene. Stabilnog prinosa na lošijim zemljištima i pri nepovoljnim uslovima. Po izgledu i performansama veoma sličan hibridu DKC5276. Hibrid ima snažno stablo i tolerantan je na fuzarijum stabljike i poleganje. Snažan početni porast.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
65.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
19-20,5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
70.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18,5-19,5
FAO
450
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
8
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
10
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
9