DKC5276 Šampion u najtežim uslovima! Opravdano možemo reći za sve uslove, za sve terene, dokazano stabilan prinos. Sa nama je od 2011. godine i nikada nas nije izneverio. Visok prinos kako u normalnim tako i u sušnim uslovima. Izvanredno podnosi stres u periodu cvetanja i oplodnje, a u dobrim uslovima postiže veoma visoke prinose sa niskim sadržajem vlage. Spada u „Ear fix“ hibride za koje preporučujemo gušće sklopove, a da pritom nema straha od smanjenja veličine klipa.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
65.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
19-20.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
70.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18.5-19.5
Preporučeni sklop
65.000-75.000
FAO
480
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
8
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9