DKC5401 Prinosan i adaptabilan! Hibrid DKC5401 je naš najraniji hibrid FAO 500 grupe popularno nazvan “Banaćanin” zbog svoje odlične tolerantnosti na stresne uslove u proizvodnji. Odlikuje se niskim i veoma čvrstim stablom sa erektivnim listovima. U odnosu na većinu DEKALB hibrida DKC5401 ima nešto sporiji početni porast zbog čega vam preporučujemo da ne žurite sa setvom. Klip je velik, lepog cilindričnog oblika. Zrno je odličnog kvaliteta za ishranu stoke. Zbog niskog habitusa dobro podnosi nešto gušće sklopove od ostalih hibrida svoje grupe, a za ostvarenje potencijala prinosa zahteva sklopove oko 75.000 biljaka/ha u žetvi.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
67.000-71.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18.5-19.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
72.000-76.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
17.5-18.5
Preporučeni sklop
64.000-72.000
FAO
500
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
8
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
10
Kukuruz DKC5401 Visual