Acceleron® SEED APPLIED SOLUTIONS. ZA PUNI POTENCIJAL VAŠEG PRINOSA.

DEKALB® hibridi dokazano donose profit na njivama kao što su vaše. Zaštitite seme od bolesti i insekata koji se javljaju na početku sezone tako što ćete unaprediti korenov sistem kukuruza i na taj način obezbediti maksimalne prinose.

 

Acceleron® Seed Applied Solutions ima široku namenu: štiti vaše useve tokom prvih mesec i više dana, unapređuje kondiciju biljke u ranoj sezoni i obezbeđuje bolji vigor i ujednačenost useva.

Kada posejete DEKALB® hibride tretirane Acceleron® Seed Applied Solutions rešenjima prema preporučenim gustinama setve, prinos će dostići svoj maksimum, a vi nećete imati puno razloga za brigu.

ZAŠTITA I MAKSIMIZACIJA OD POČETKA.

Poboljšana sipljivost semena

Poboljšava kondiciju biljke

Štiti od bolesti i insekata

Pojačava usvajanje vode i nutrijenata –
povećava funkcionalni volumen korena

Povećajte potencijal prinosa biostimulantskom aktivnošću iz Accceleron®-a
B-360

PRESIMBIOTSKE INTERAKCIJE

 

B-360 sadrži molekul LCO (Lipo-hitooligosaharid), koji je ključni element simbiotske povezanosti korena biljke i mikoriznih gljivica.

  1. šalje signal biljci koja otvara ćelije korena mikoriznim gljivicama.
  2. stimuliše klijanje spora mikoriznih gljivica, razvijajući hifu.

USPOSTAVLJANJE MIKORIZNE SIMBIOZE

 

Mikorizne gljivice zatim mogu ući u ćelije korena, započeti kolonizaciju i povezati se sa ostatkom korena biljke.

VEĆI FUNKCIONALNI VOLUMEN KORENA

 

Funkcionalni volumen korena (biljni koren + mreža mikoriznih gljivica) se povećava, tako da biljka ima pristup većoj površini zemljišta, kao i hranljivim materijama i vodi koja do tad nije bila dostupna. U proseku, ovo može dovesti i do 2%* ekstra prinosa.

*na osnovu testiranja 43 mikroparcele - 6 ponavljanja po tretmanu - 2017 - EU.

IZABERITE NAJBOLJE REŠENJE ZA VAŠE POTREBE.

Prilagođena preporuka za setvu kukuruza na vašim parcelama!

UVEK PAŽLJIVO KORISTITE SEME KOJE JE TRETIRANO SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA. PROČITAJTE I SLEDITE UPUTSTVA NAPISANA NA ETIKETI VREĆE SEMENA.

 

Pojedinačni rezultati se mogu razlikovati i mogu varirati u zavisnosti od lokacije i svake pojedinačne godine. Zato što se lokalni rast, zemljište i klimatski uslovi mogu razlikovati, rezultat nije uvek konačan. Kad god je to moguće oplemenjivači moraju testirati podatke sa više lokacija i tokom više godina.

 

Acceleron® i DEKALB® su registrovani zaštitni znaci kompanije Bayer Group. Svi ostali zaštitni znaci su u vlasništvu njihovih reprezentativnih vlasnika. © 2019 Bayer Group. Sva prava zadržana.