Izjava privatnosti

Ovo je veb-sajt (u daljem tekstu „veb-sajt“) Bayer AG ( u daljem tekstu „mi“). Za dodatne informacije koje se tiču provajdera veb-sajta, pogledajte imprint.

Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da Vam pružimo informacije kako se rukuje Vašim ličnim podacima kada koristite naš veb-sajt. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja Vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti veb-sajta koje ste Vi tražili (član 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Korišćenje našeg veb-sajta

Pristup našem veb-sajtu

Kada se prijavite na naš sajt, Vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš veb-server. Prenos podataka se radi iz tehničkih razloga i predstavlja uslov koji se mora ispuniti kako bi Vam bile omogućene informacije koje ste tražili. U nameri da Vam se olakša pristup veb-sajtu, sledeće informacije se prikupljaju, privremeno čuvaju i koriste:

 • Lokacija i IP adresa korišćene mreže
 • Datum i vreme pristupa sajtu
 • Razlike u vremenskim zonama prema srednjem vremenu po Griniču (GMT)
 • Sadržina zahteva (specifični sajt)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Prenesena količina podataka
 • Pristupne informacije
 • Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretraživača i operativni sistem

Štaviše, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, ovakve podatke ćemo čuvati određeni period kako bi bilo moguće pokrenuti praćenje ličnih podataka u slučaju pokušaja ili stvarnog neovlašćenog pristupa našim serverima (član 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Podešavanja „kolačića“

Šta su „kolačići“?

Ovaj sajt koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem hard disku preko Vašeg pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. Vaše željene postavke jezika ili lokacije) koje nam Vaš pretraživač može ponovo preneti prilikom sledećeg pristupa našem veb-sajtu (u zavisnosti od životnog veka kolačića).

Koje „kolačiće“ mi koristimo?

Koristimo 2 kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih bi se funkcija našeg sajta mogla smanjiti, i (2) opcioni kolačići koji se koriste npr. za veb-sajt analize i u marketinške svrhe. U narednoj tabeli prikazani su detaljno kolačići koje koristimo:

Opcioni kolačići

Naziv kolačića Svrha i sadržaj Trajanje Provajder

Website analysis with Google

Analiza upotrebe veb lokacije pomoću Google analitike Ovi kolačići dodelјuju slučajno generisan ID Vašem uređaju, koji nam omogućava da prepoznamo Vaš uređaj kada nas ponovo posetite. Za više informacija o Google-ovoj analizi ove veb stranice, pogledajte deo dole.

6 meseci Google inc.

Online behavioral advertising with Google

On line oglašavanje prema ponašanju pomoću Google Ovi kolačići dodelјuju slučajno generisan ID Vašem uređaju, koji nama i Google-u omogućava da prepoznamo Vaš uređaj kada nas ponovo posetite. Za više informacija o Google-ovom oglašavanju prema ponašanju, pogledajte deo dole.

Određuje Google Google inc.

Online behavioral advertising with Facebook

On line oglašavanje prema ponašanju pomoću Facebook-a Ovi kolačići dodelјuju slučajno generisan ID Vašem uređaju, koji nama i Facebook-u omogućava da prepoznamo Vaš uređaj kada nas ponovo posetite. Za više informacija o Facebook-ovom oglašavanju prema ponašanju, pogledajte deo dole.

Određuje Facebook facebook

Vaš pristanak

Koristimo kolačiće odabrane u skladu sa odredbama člana 6 (1)(b) Opšte regulative za zaštitu podataka i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti samo uz Vašu prethodnu saglasnost. Kada posetite Veb lokaciju prvi put, pojaviće se informativni prozor sa zahtevom da se izjasnite o podešavanju opcionalnih kolačića. Ako pristanete, postavićemo kolačić na Vaš računar i taj prozor se neće ponovo pojaviti dok je kolačić aktivan. Nakon što je kolačić istekao ili ako kolačić isklјučite, informativni prozor će se ponovo pojaviti kada posetite veb lokaciju i ponovo će tražiti Vaš pristanak.

Kako zaštititi podešavanja kolačića?

Svakako, možete koristiti naš veb-sajt bez upotrebe kolačića. U bilo kom trenutku možete ograničiti ili u potpunosti isključiti upotrebu kolačića. Međutim, ovo može imati negativan uticaj na funkcionalnost i pogodnosti korisnika našeg veb-sajta. Takođe, gde je primenljivo, možete odabrati opcione kolačiće koji se mogu koristiti kao odgovarajuće rešenje za isključivanje u tabeli ponuđenoj gore.

Google-ova analiza vašeg korišćenja veb lokacije

Naš sajt koristi Google Analitics, uslugu veb analitike koju pruža Google, Inc. (nalazi se na adresi 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, Sjedinjene Američke Države; "Google").

Google će analizirati kako koristite naš sajt u naše ime. U tu svrhu koristimo, između ostalog, i kolačiće detalјno prikazane u gornjoj tabeli. Informacije koje je Google prikupio o Vašoj upotrebi našeg sajta (kao što su URL preporuke, veb stranice koje posećujete, vrsta veb pretraživača koji koristite, vaše jezičke postavke, operativni sistem, rezolucija ekrana) šalјu se Google-u u Sjedinjenim Državama za skladištenje i analiza. Google nam obezbeđuje rezultate analize u anonimnom obliku. Nećemo povezivati podatke o Vašoj upotrebi sa Vašom punom IP adresom. Omogućili smo Google-ovu funkciju anonimnosti IP-a na našoj veb lokaciji koja briše poslednjih 8 bita (IPv4) ili poslednjih 80 bita (IPv6) Vaše IP adrese. Pored toga, Google je sertifikovan od strane EU-US Privaci Shield-a, koji vam osigurava da održavate adekvatan nivo privatnosti kada Google rukuje podacima u SAD-u.

Možete u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak na upotrebu veb analize, bilo preuzimanjem i instaliranjem Google Browser Plugin ili administraranjem svojih saglasnosti u gornjoj tabeli, u kojem će slučaju biti postavlјen kolačić za isklјučivanje.Obje opcije će sprečiti primenu veb analize samo ako koristite pretraživač na koji ste instalirali dodatak i ne obrišite kolačić za isklјučivanje. 

On line oglašavanje prema ponašanju pomoću Google

Ovaj sajt koristi internetsku uslugu oglašavanja prema ponašanju Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, Sjedinjene Države („Google“).

Google će analizirati Vašu upotrebu ovog vebsajta. U tu svrhu, Google koristi kolačiće opisane detalјnije u gornjoj tabeli. Informacije koje je Google prikupio u vezi s Vašim korišćenjem našeg sajta (npr. Referentni URL, naše veb stranice koje ste posetili, vrsta vašeg pretraživača, postavke jezika, vaš operativni sistem, rezolucija ekrana) biće prosleđeni Google-ovom serveru u SAD, gde će se skladištiti i analizirati. Mi i naš partner Google koristićemo ove informacije da bolјe prilagodimo naše reklame Vama i Vašim interesovanjima, da ograničimo broj pojavlјivanja iste reklame, da procenimo efikasnost promotivnih kampanja i da bolјe shvatimo ponašanje posetilaca nakon što su pogledali određeni oglas. Kada posetite drugu veb lokaciju takozvane „Google prikazivačke mreže“, prilagođeni iskačući prozori prilagođeni Vašim interesima mogu Vam se predstaviti na osnovu podataka prikuplјenih na našem sajtu.

Google je sertifikovan zaštitom privatnosti između EU i SAD, što omogućava da se održi adekvatan nivo zaštite podataka u pogledu obrade ličnih podataka od strane Googlea u SAD-u.

Možete da povučete svoju saglasnost na ovaj prenos podataka Google-u u svrhu oglašavanja prema ponašanju putem interneta u bilo kojem trenutku bilo administriranjem Vaših pristanka u gornjoj tabeli, u kojem će slučaju biti postavlјen kolačić za isklјučivanje ili preuzimanjem i instaliranjem dodatka za Google pretraživač koji nudi Google. Obe opcije će spričiti upotrebu internetskih usluga oglašavanja prema ponašanju samo ako koristite pretraživač na koji ste instalirali dodatak i ne obrišite kolačić za isklјučivanje.

Google je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka koje Google prikuplјa direktno sa našeg sajta radi internetskih usluga oglašavanja prema ponašanju. Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje treće strane prikuplјaju i obrađuju, nismo u mogućnosti da pružimo obavezujuće podatke u pogledu obima i svrhe takve obrade Vaših ličnih podataka. Stoga posetite Googleove podatke o privatnosti podataka da biste dobili dodatne informacije o tome kako Google obrađuje vaše lične podatke i koliko dugo. U vreme pripreme ove izjave o privatnosti, Google-ove informacije bile su dostupne u Google Smernicama za zaštitu podataka za oglašavanje.

On line oglašavanje prema ponašanju pomoću Facebook-a

Ovaj sajt koristi internetsku uslugu oglašavanja prema ponašanju kompanije Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (pomoću Facebook Inc., 1 Hacker Vai, Menlo Park, CA 94025, SAD kao podprocesor) („Facebook“).

Facebook će analizirati Vašu upotrebu ovog vebsajta. U tu svrhu koristimo kolačiće opisane detalјnije u gornjoj tabeli. Informacije koje je Facebook prikupio u vezi s Vašim korišćenjem našeg sajta biće prosleđeni na server Facebooka u SAD-u, gde će biti smešteni i analizirani. Ove informacije uklјučuju referentni URL, vrstu pregledača, postavke jezika, operativni sistem, rezoluciju ekrana i dodatne informacije u zavisnosti od implementiranih piksela događaja (npr. „Kupovina“: takođe obrađuje vrstu, ID i broj odabrane stavke kao informacije o plaćanju i kao valuta; „pretraga“: obrađuje pretraživački niz kada tražite proizvod na našem sajtu; „pregledajte sadržaj“: obrađuje ID sadržaja, ime, vrstu, valutu i vrednost). Mi i naš partner Facebook koristimo ove informacije za bolјe prilagođavanje naših reklama Vama i Vašim intereovanjima a, za ograničavanje broja prikazivanja iste reklame, za procenu efikasnosti promotivnih kampanja i za bolјe razumevanje ponašanja posetilaca nakon što su pogledali određeni oglas. Kada posetite Facebook ili veb lokaciju Facebook mreže za oglašavanje, podaci prilagođeni Vašim interesovanjima mogu Vam biti predstavlјeni na osnovu podataka prikuplјenih na našem sajtu.

Facebook Inc. je sertifikovan zaštitom privatnosti između EU i SAD, što omogućava da se održi adekvatan nivo zaštite podataka u pogledu obrade ličnih podataka od strane Facebooka u SAD-u. Možete da povučete svoju saglasnost na ovaj prenos informacija u Facebook za potrebe oglašavanja prema ponašanju putem interneta u bilo kojem trenutku, administriranjem Vašeg pristanka u gornjoj tabeli, u kojem će slučaju biti postavlјen kolačić za isklјučivanje. Imajte na umu da će ovo sprečiti samo prenos informacija na Facebook sve dok ne izbrišete Cookie za odustajanje.

Facebook je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka koje Facebook direktno prikuplјa sa našeg sajta za usluge onlajn oglašavanja prema ponašanju. Budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje treće strane prikuplјaju i obrađuju, nismo u mogućnosti da pružimo obavezujuće podatke u pogledu obima i svrhe takve obrade Vaših ličnih podataka. Stoga posetite Facebook informacije o privatnosti podataka da biste dobili dodatne informacije o tome kako Facebook obrađuje Vaše lične podatke i koliko dugo. U vreme pripreme ove izjave o privatnosti, Facebook informacije su bile dostupne o njihovoj Politici privatnosti.

Spolјne usluge ili sadržaj na našoj veb lokaciji

Uklјučujemo usluge i / ili sadržaje trećih strana na našem sajtu. Kada koristite takve usluge treće strane ili kada se prikazuje sadržaj treće strane, komunikacioni podaci se razmenjuju između Vas i odgovarajućeg provajdera iz tehničkih razloga.

Dotični provajder usluga ili sadržaja takođe može obrađivati Vaše lične podatke u sopstvene dodatne svrhe. Koliko znamo, konfigurisali smo usluge i sadržaj dobavlјača za koje se zna da obrađuju lične podatke u sopstvene svrhe na način da je bilo kakva komunikacija u druge svrhe osim predstavlјanja njihovih usluga ili sadržaja na našem sajtu blokirana ili se komunikacija događa samo nakon što se aktivno odlučite za upotrebu odgovarajuće usluge. Međutim, budući da nemamo kontrolu nad ličnim podacima koje treće strane prikuplјaju i obrađuju, nismo u mogućnosti da pružimo obavezujuće informacije u vezi sa obimom i svrhom takve obrade Vaših ličnih podataka.

Za dalјe informacije o obimu i svrsi takve obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da pogledate izjave o privatnosti dobavlјača čije usluge i/ili sadržaj uključujemo i koji su u ovom smislu odgovorni za zaštitu Vaših ličnih podataka:

 • Share button Facebooka
 • Share button Google+
 • Share button LinkedIna
 • Share button Tvittera
 • YouTube video snimci
 • Google Maps
 • Instagram
 • Pinterest

Prenos ličnih podataka na dalju obradu

Za obradu Vaših ličnih podataka ćemo do izvesne mere koristiti specijalizovane pružaoce usluga. Takve pružaoce usluga pažljivo biramo i redovno nadgledamo. Oni će obrađivati podatke prema našim instrukcijama i strogo prema našim nalozima, u skladu sa odgovarajućim ugovorima o obradi podataka.

Informacije koje se tiču Vaših prava

Sledeća prava Vam mogu biti dostupna, u skladu sa primenljivim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima koji su skladišteni kod nas;
 • Pravo na zahtev za izmenu, brisanje ili ograničenu obradu Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prigovor na obradu podataka za svrhe iz našeg legitimnog interesa, javnog interesa ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uverljivi, opravdani razlozi koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada sprovodi u svrhu potvrde, primene ili obrade pravnih zahteva;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka;
 • U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost o prikupljanju Vaših podataka, obradi i njihovom korišćenju. Za dalje informacije, molimo Vas pogledajte prethodna poglavlja koja opisuju obradu podataka baziranu na Vašoj saglasnosti.

Ako želite da iskoristite svoja prava, molimo vas uputite Vaš zahtev na kontakt koji je naznačen ispod.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka, molimo vas pošaljite e-mail na zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com ili kontaktirajte naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Bayer d.o.o. Beograd

Omladinskih brigada 88b

11070 Beograd

D. Dopuna Izjave o privatnosti

Možemo ažurirati našu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme. Ta ažuriranja će biti objavljenja na našem veb-sajtu. Stoga, preporučujemo da redovno posećujete sajt kako biste bili informisani o mogućim izmenama.

Poslednji put izmenjena : 10.07.2020.