Izdavač stranice

Objavio:  Bayer AG, Leverkuzen, Nemačka
koji zastupa Upravni odbor:
Werner Baumann, Chairman
Liam Condon, Hartmut Klusik, Kemal Malik
Wolfgang Nickl, Heiko Schipper, Dieter Weinand

Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51368 Leverkuzen, Nemačka
Tel.: +49 (0)214 30-1
E-mail: molimo šaljite Vaše upite na info@bayer.com  ili možete koristiti našu kontakt formu contact form.

Upis u privrednom registru okružnog suda u Kelnu:
(Okružni sud): HRB 48248
Poreski identifikacioni broj: DE 123659859

Administrator:  Bayer d.o.o. Beograd, Srbija,
koji zastupa Jelena Tokanović.

Bayer d.o.o. Beograd
Airport City Beograd
Omladinskih brigada 88b
11 070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2070 200
Fax: +381 11 2070 207

Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre u Beogradu, pod matičnim brojem 17171526, PIB 100206599, šifra delatnosti 4675

Urednik stranice
Aleksandra Valenta
Služba za odnose s javnošću
Bayer d.o.o. Beograd
E-mail

© Copyright Bayer AG, Leverkusen, Germany