DEKALB Katalog 2019. 25.11.2018.

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

 

Ove godine imamo u ponudi dva nova hibrida u DEKALB portfoliju za predstojeću prodajnu sezonu 2019. DKC4351 iz FAO grupe 330 i DKC5075 iz FAO480. Oba hibrida pripadaju grupi HD hibrida, sa izrazitom stabilnošću u različitim proizvodnim uslovima, pored toga možete biti sigurni da imaju veći potencijal za prinos u odnosu na trenutne DKC hibride u našoj zemlji.

DKC4351 i DKC5075 su našli svoje mesto ove godine na malom broju lokacija u Srbiji i ostvarili su odlične rezultate. U proseku na četiri lokacije DKC4351 je ostvario prinos od 14,2 t/ha dok je DKC5075 ostvario prosečan prinos od 14,6 t/ha. Ogledi su se nalazili u Kuzminu, Vilovu, Debeljači i u Laliću.

 

Kliknite ispod na DEKALB KATALOG KUKURUZA 2018

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.