VIŠE INFORMACIJA
Kontakt
Pronađite lokalnog predstavnika prodaje
Prodajna Mesta

Kompanije u ovom odeljku se daju na uvid jer želimo da Vam izađemo u susret i pomognemo da nađete naše proizvode na tržištu, pogotovo ako ne znate gde da ih kupite. Ovaj spisak nije konačan, a ove kompanije nisu deo grupe Monsanto. Nekoliko drugih kompanija mogu da prodaju naše proizvode. Ne možemo da garantujemo niti da zvanično izjavimo da su date informacije tačne, posebno se ne ograničavamo na to da su detalji za kontaktiranje ovih kompanija tačni i da ove kompanije prodaju naše, tj. sve naše proizvode. Ukoliko distribuirate naše proizvode i želite da se nađete na spisku, obratite nam se na e-mail adresu: info.rs@monsanto.com Razumete i slažete se s tim da Monsanto ne daje, i ovde izričito ne priznaje nikakve garancije, izričito ili implicitno (zapravo ili po sili zakona), u vezi sa proizvodima ili uslugama koje nude kompanije sa spiska, uključujući i garancije o prikladnosti za određenu svrhu, konkurentnosti i nekršenju prava. Ne postoje nikakve garancije u vezi sa prinosom. Molimo vas da proverite sa pojedinačnim kompanijama uslove za ostvarivanje bilo kakvih garancija koje one možda nude, kakva je održivost dobara u smislu skladištenja, upotrebe i sađenja, zato što su ti uslovi van kontrole kompanije Monsanto.


NSAGRO-ING Maloprodaja Novagro 1 Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/298-9992; 064/641-5211 Adresa : Laze Kostića 179, 21243 Kovilj Regioni : 

NSAGRO-ING Maloprodaja Stepanovićevo Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/717-107; 021/717-042 Adresa : Vojvode Stepe Stepanovića 118, 21212 Stepanovićevo Regioni : 

Savacoop Čardak 1 Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/633-9936 Adresa : Partizanska 44, 21000 Novi Sad Regioni : 

Savacoop Čardak 2 Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/731-825 Adresa : Cara Lazara 3, 21480 Srbobran Regioni : 

Savacoop Čardak 3 Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/702-488 Adresa : Danila Bojovića 61, 21460 Vrbas Regioni : 

Savacoop Čardak 4 Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/851-119 Adresa : Novosadska 323, 21235 Temerin Regioni : 

Savacoop Čardak 5 Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021/293-6167 Adresa : Branka Radičevića 41, 21237 Gospođinci Regioni : 

Savacoop Veleprodaja Kontakt putem e-mail adrese Website Telefon : 021 /443-217 Adresa : Teodora Mandića 9, 21 000 Novi Sad Regioni :