DKC4351 Sigurnost pre svega! Stabilnost u svim uslovima proizvodnje Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Osigurajte svoj prinos bez obzira na sušu i teške uslove proizvodnje. Visok potencijal za prinos Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru. Otpuštanje vlage Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-72.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
19,8-21
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-80.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
17,9-19
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
80.000-85.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
16.8-17.9
Preporučeni sklop
68-85
FAO
330
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9