DKC4351 Sigurnost pre svega! Preporučuje se za sve regione i različite proizvodne uslove širom naše zemlje. Visok potencijal za prinos i dokazana HD tolerantnost na stresne uslove i sušu. Preporučuje se za optimalne rokove setve. Mogućnost odložene žetve bez gubitaka.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-72.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
19,8-21
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-80.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
17,9-19
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
80.000-85.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
16.8-17.9
Preporučeni sklop
68-85
FAO
330
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9