DKC4670 “Pametan” hibrid za sve uslove proizvodnje Stabilnost u svim uslovima proizvodnje Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje. Visok potencijal za prinos Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru. Dobar agronomski paket Snažan koren i stablo pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakim stablom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja. HD Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB ® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja.

Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
FAO
null
Potencijal za prinos:
null
Otpuštanje vlage:
null
Tolerantnost na sušu:
null
Pocetni porast:
null
Cvrstina stabljike:
null
Korenov sistem:
null