DKC4709 Nova genetika za vrhunski prinos. Osetljiv na ranu setvu, setvu obaviti kada su temperature iznad 10ºC. Jak korenov sistem, dobro podnosi sušne periode.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
69.000-73.000
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
72.000-78.000
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
75.000-78.000
FAO
360
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
8
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
8
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
10