DKC4712 Novi pobednik! Vreme setve: Kada su temperature iznad 10ºC. Flex hibrid koji dobro reaguje na gušće sklopove. Novi član najpopularnije grupe zrenja (FAO 370), koji će, zbog svog potencijala prinosa i fleksibilnosti klipa, uskoro postati jedan od ključnih nosilaca DEKALB portfolija.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
65.000-68.000
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
68.000-71.000
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
71.000-73.000
FAO
370
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
8
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9