DKC4943 Uvek stabilan! U okolnim zemljama najtraženiji DKC hibrid zbog postignutih visokih prinosa. Izrazito tolerantan na sušne i stresne uslove u proizvodnji. Preporučuje se za sve terene, lošija zemljišta i regione podložne suši. Odlična oplodnja i visok procenat oplođenih zrna zahvaljujući ranom i agresivnom cvetanju čini ovaj hibrid odličan izbor za sve proizvođače. Ear flex hibrid, može nadoknaditi gubitak sklopa sa povećanjem klipa. Srednje visok hibrid, a čvrsta stabljika omogućuje mu stabilnost u vreme žetve (bez gubitka prinosa usled poleganja).

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
63.000-65.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
20,5-22
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
68.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18,5-19,5
FAO
400
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10