DKC4943 Uvek stabilan! Dobar agronomski paket Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja. Stabilnost u svim uslovima proizvodnje Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Osigurajte svoj prinos bez obzira na sušu i teške uslove proizvodnje. HD Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja. Otpuštanje vlage Ostvarite prinose bez odlaganja žetve. Niska vlažnost za vreme žetve eliminiše potrebe za veštačkim sušenjem, umanjujući na taj način troškove proizvodnje. Visok potencijal za prinos Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
63.000-65.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
20,5-22
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
68.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18,5-19,5
FAO
400
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10