DKC5016 Rani favorit u grupi 400! Prava zamena za dobro poznati i dokazani hibrid DKC5031. Zahvaljujući jakom stablu sposoban da iznese visoke prinose na različitim tipovima zamljišta.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-72.000
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-77.000
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
82.000-86.000
FAO
410
Potencijal za prinos:
9
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
10
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9