DKC5031 Čista desetka! Dobar agronomski paket Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja. Zdravstveno stanje Povećajte prinos i kvalitet kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je Fusarium sp. Rano cvetanje Povećajte procenat oplodnje ranim i sinhronizovanim cvetanjem. Stabilnost u svim uslovima proizvodnje Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
67.000-71.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18.5-19.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
72.000-78.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18-19
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
84.000-88.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
15.5-16
Preporučeni sklop
68.000-80.000
FAO
420
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
10
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10