DKC5068 Najbolji u klasi! Namenjen svim proizvođačima koji žele da postignu visoke, stabilne prinose u svim proizvodnim uslovima i na svim tipovima zemljišta. U dobrim proizvodnim uslovima sa povećanjem gustine povečava prinos. Hibrid koji dobro podnosi sušu i nepovoljne uslove dajući dobar prinos. Pored brzog otpuštanja vlage, rano i sinhronizovano cveta ostvarujući visok procenat oplodnje. Ima dobar rani porast i snažan korenov sistem.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
67000-71000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
18,5-19,5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
72000-78000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18-19
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
84000-88000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
15,5-16
FAO
430
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
10