DKC5075 Nova Zvezda! Hibrid kukuruza sa svim prednostima nove genetike! Stabilnost u lošim uslovima proizvodnje, brzo otpuštanje vlage, visok prinos u stresnim uslovima proizvodnje! Voditi računa da u žetvi bude minimum 65.000 biljaka/ha. Može se sejati u optimalnom roku i ranijim rokovima setve.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
68.000-72.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
19-21
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
72.000-78.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18,3-19,8
Preporučeni sklop
68-78
FAO
450
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
10
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
9