DKC5092 Prinos i sigurnost iznad svega! Dobar agronomski paket Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja. Odlično otpuštanje vlage Niska vlaga u žetvi smanjuje troškove proizvodnje eliminišući potrebu za sušenjem i nema gubitaka prinosa kasnijom žetvom. Odličan potencijal prinosa Maksimalni prinosi sa novom generacijom DEKALB® hibrida. Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru. Rano cvetanje za svoju grupu zrenja Povećajte procenat oplodnje ranim i sinhronizovanim cvetanjem. Dobro reaguje na povećanje gustina Preporučuje se pridržavanje preporuka za gustinu jer hibrid pokazuje pozitivnu korelaciju između gustine i prinosa.

Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
FAO
null
Potencijal za prinos:
null
Otpuštanje vlage:
null
Tolerantnost na sušu:
null
Pocetni porast:
null
Cvrstina stabljike:
null
Korenov sistem:
null