DKC5110 Novi hibrid za novi segment! Dual hibrid koji može da se seje za zrno i za silažu. Visoka i čvrsta stabljika. Odličan odnos klipa i stabljike. Jako dobar početni porast.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
70.000-75.000
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-80.000
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
80.000-85.000
FAO
450
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
8
Tolerantnost na sušu:
8
Pocetni porast:
10
Cvrstina stabljike:
9
Korenov sistem:
9