DKC5709 Stabilnost na prvom mestu! Stabilnost u svim uslovima proizvodnje. Snažan koren i čvrsta stabljika. Visok potencijal prinosa.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
70.000-73.000
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
75.000-80.000
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
80.000-83.000
FAO
510
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
9
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10