DKC5830 Pobednik! HD Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB® portfolija koji imaju pozitivne rezultate u uslovima toplotnog stresa i nedostatka vlage. Dobijeni rezultati su iznad proseka u okviru iste grupe zrenja. Dobar agronomski paket Snažan koren i stabljika pružaju stabilnost biljkama kako tokom vegetacije, tako i pre žetve. Setvom hibrida sa snažnim korenom i jakom stabljikom smanjuje se rizik od propadanja useva zbog jakih vetrova. Takođe, kod ovih hibrida je moguća odložena žetva sa malim rizikom od poleganja. Visok potencijal za prinos Hibrid sa visokim stepenom prilagodljivosti i tolerancije na uslove okoline pruža proizvođačima veću profitabilnost po hektaru. Zdravstveno stanje Povećajte prinos i kvalitet kukuruza sa hibridima koji pokazuju bolju tolerantnost na gljivična oboljenja kao što je Fusarium sp. Stabilnost u svim uslovima proizvodnje Postizanje visokih prinosa je moguće i u teškim klimatskim uslovima. Ovaj hibrid vam nudi sigurnost u suši i stresnim uslovima proizvodnje.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
62.000-65.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
20.5-21.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
67.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
19.5-20
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
70.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
18.5-19.5
Preporučeni sklop
64.000-72.000
FAO
580
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10