DKC5830 Pobednik! Pobednik 2017. i 2016. godine u ogledima i u proizvodnji sa ostvarenih preko 14,7t/ha u suvom ratarenju ove godine. Odlikuje se veoma ranim i sinhronizovanim cvetanjem za FAO grupu 500, što ga čini izuzetno tolerantnim u stresnim uslovima. Visok potencijal za prinos zrna i silaže. Biljka visoka, robusna, kompaktnog izgleda, snažnog stabla sa dobrim stay green efektom i odličnim zdravstvenim stanjem. Hibrid koji je osvojio celu Evropu i svojim odličnim performansama dokazao adaptabilnost u različitim uslovima proizvodnje. Kao jedna od važnih karakteristika ove godine je niska vlaga hibrida DKC5830 u žetvi koja je bila čak 14%.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja - u berbi
62.000-65.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
20.5-21.5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja - u berbí
67.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
19.5-20
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja - u berbí
70.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
18.5-19.5
Preporučeni sklop
64.000-72.000
FAO
580
Potencijal za prinos:
10
Otpuštanje vlage:
9
Tolerantnost na sušu:
10
Pocetni porast:
9
Cvrstina stabljike:
10
Korenov sistem:
10