Kako je nastao DEKALB

Kako je nastao DEKALB

01.09.2014.
Kako je nastao DEKALB

DEKALB je osnovan 1912. godine kao mala farmerska zadruga, ubrzano je rastao i postao svetski inovator u proizvodnji semena. DEKALB je bio prvi na svetu koji je lansirao hibridni kukuruz davne 1934. godine. Od svog postanka je fokusiran na potrebe poljoprivrednih proizvođača, te je nudeći širok izbor proverenih proizvoda, ubrzo postao svetski poznat semenski brend.

Prvo komercijalno polje za proizvodnju hibrida kukuruza zasnovano je 1921-ve godine u državi Konetikat. Deset bušela hibridnog kukuruza za proizvodnju prodata su 1922. godine, ali bez velikog uspeha u patentiranju semenske proizvodnje. Tih godina istraživači su radili bez uspeha na otkrivanju sorte kukuruza koja bi pokazala dobre proizvodne rezultate. Uspeha nije bilo sve dok Tom Roberts, Sr. I Charles L. Gunn nisu počeli svoj rad.

Tom Roberts, Sr. Prvi Generalni Direktor kompanije „The DeKalb Agricultural Association, Inc“ verovao je u hibridni kukuruz. Njegova vera je bila toliko jaka da je on, zajedno sa svojim kolegom C. L. Gunn bio izuzetno posvećen istraživanju, koje je tek nakon desetogodišnjeg rada dovelo do željenog rezultata. Mr. Richard Crabb, u hronikama istorije hibridnog kukuruza piše:

Robertsova nepokolebljiva vera u vrednost hibrida kukuruza za proizvođače i njegova odlučnost da ne dozvoli ničemu da stane na put za dobijanje hibridnog kukuruza je bio glavni izvor energije, koji je napokon doveo do prvih rezulatat u sezoni 1934. godine.

Dok su pojedinci u nekoliko država imali značajnu ulogu u pronalasku i razvoju hibridizacije, svega nekoliko njih je praktično doprinelo pronalasku, praktičnoj primeni u proizvodnji i semenskoj proizvodnji semena hibridnog kukuruza onoliko, koliko je to uradio gospodin Roberts iz DEKALB-a.

U Evropi, DEKALB je prvi put predstavljen početkom šezdesetih godina. DEKALB je danas vodeći svetski brend u svim glavnim usevima, sa fokusom na kukuruz. Zahvaljujući svojoj vrhunskoj genetici, DEKALB je danas najperspektivniji brend na tržištu. Njegov evropski identitet je rezultat kombinovanja DEKALB-ovog nasleđa, Monsantovog agrobiznisa, genetskog materijala Asgrow-a, CSI-ja, Cargill-a i PBIC-a, uz Monsantovu tehnologiju dobijenu kontinuiranim istraživanjima.

Svakog dana u godini u okviru naše kompanije se uloži više od 4 miliona dolara dnevno u istraživanje i razvoj. Dugogodišnja tradicija i svakodnevno ulaganje u istraživanje i razvoj učinilo je to da su DEKALB hibridi kukuruza izuzetnih karakteristika i zauzimaju 33% svetskog tržišta kukuruza.Svoje znanje i resurse, godinu za godinom, ulažemo u pronalaženje boljih, prilagođenijih i proverenijih hibrida. Rezultat takvog napora su izuzetno adaptibilni hibridi koji pokazuju superiorne rezultate širom Evrope. DEKALB je posvećen stvaranju kukuruza koji će ostvariti najveće rezultate u pogledu postizanja visokog prinosa zrna kukuruza izuzetnog nutritivnog kvaliteta, takođe i tolarantnost na poleganje, sušu, lom stabla itd. 

Uprkos nepogodnim klimatskim uslovima koji nas pogađaju predhodnih godina u glavnim kukuruznim regionima Evrope, intezivna selekcija je dala rezultate u vidu moćnog korenovog sistema i snažnog stabla, biljke koja svu snagu usmerava ka klipu, sa gusto i duboko usađenim zrnima, odličnog kvaliteta. Visoka otpornost na sušne uslove, daje ranijim hibridima prinose koje očekujemo od kasnijih grupa zrenja, a uz značajnu prednost u otpuštanju vlage postiže se pun efekat ekonomične proizvodnje kukuruza.