DEKALB hibridi NOVE GENERACIJE

DEKALB hibridi NOVE GENERACIJE

04.09.2014.
DEKALB hibridi NOVE GENERACIJE

MONSANTO uživa poverenje poljoprivrednih proizvođača u svoje proizvode zahvaljujući ulaganjima u razvoj novih hibrida, tehnologija i opreme koja se primenjuje u istraživačkom radu. Trudimo se da svake godine predstavimo nove i modernije hibride kukuruza, kako bismo zadovoljili sve rigoroznije zahteve u proizvodnji.
 

DEKALB hibridi nove generacije poseduju nekoliko karakterističnih osobina koje u mnogome doprinose profitabilnosti i sigurnosti u proizvodnji kukuruza:

  • Dobra reakcija na gustinu u setvi (tolerancija na nepovoljne uslove)
  • Velika masa korena (tolerancija na sušu)
  • Brzo otpuštanje vlage iz zrna
  • Metlice proizvode veliki broj aktivnih polenovih zrna što povećava mogućnost oplodnje (potencijal za prinos)
  • Duboko usađena zbijena tvrda zrna (zdrava zrna, odličnog kvaliteta)
  • Ujednačen izgled useva, sa jakim pojedinačnim biljkama – tolerantnim na lom i poleganje stabla.

 

Mi čvrsto verujemo da je osnov za poverenje, koje gradimo sa poljoprivrednim proizvođačima, pored partnerstva i široka genetička baza koja oplemenjivačima kukuruza u našoj kompaniji omogućuje širok izbor materijala u svom radu za stvaranje stabilnih i visoko profitabilnih hibrida.