Optimalni rok za setvu DEKALB hibrida

20.01.2015.

Rana setva je postala uobičajena od strane proizvođača. Postoji više razloga koji idu u prilog ranoj setvi, počev od ranijeg skidanja useva, sa nižom vlagom, pa do cvetanja pre prvih toplotnih udara. Neki proizvođači čak kreću sa setvom u martu, ako dozvole vremenske prilike. Postoje naravno i rizici, ako dođe do zahlađenja nakon setve, što može negativno da se odrazi na nicanje, a kasnije i na prinos.

Kod nas je tradicionalno optimalni rok za setvu u aprilu. Međutim, svedoci smo da je u određenim godinama setva u prvoj polovini aprila praktično nemoguća. Dakle, ne možemo se vezati za datum, ali se možemo osloniti na vremenske prilike. Setvu ne treba započinjati dok se temperatura zemljišta ne ustali na 10⁰C. Moramo uzeti u obzir i vreme kada smo merili temperaturu kao i strukturu zemljišta. Tokom noći temperatura pada i za 2⁰C u odnosu na dnevnu, a ako je u pitanju peskovito zemljište onda je razlika i veća. Pad temperature nakon setve će takođe negativno da utiče na start. Klica u tom slučaju zaustavi dalji razvoj. Ukoliko se takva situacija oduži, biljka će uginuti. Dakle, kada se temperature zemljišta ustali na 10⁰C i ne prognozira se pogoršanje vremena i pad temperature, možemo reći da je vreme povoljno za početak setve.

Međutim, u setvi se dogode i situacije da je povećanje temperature prouzrokovalo problem. Naime,  nekarakterističnim povećanjem temperature vlaga je “pobegla” iz setvenog sloja, što je prouzrokovalo da mlada biljka zaustavi razvoj ili ugine. Takve okolnosti prouzrokuju neujednačeno nicanje u celom regionu što zajedno sa sušom u vreme nalivanja zrna, najviše utiče na nivo prinosa. U svakom slučaju, setvu treba započeti čim dozvole vremenski uslovi, jer kašnjenje negativno utiče na prinos.

Više informacija i preporuke za vreme setve po hibridu možete pronaći u katalogu DEKALB hibrida.