Poslušajte savete naših stručnjaka

26.04.2016.

Naš stručni tim agronoma se potrudio da vam uz pomoć ovih snimljenih priloga pruži prave savete koji će vam koristiti prilikom uzgoja kukuruza, poslušajmo ih.

Dipl.inž. Marija Polić će vam ispričati kako i u kojoj meri gustina setve utiče na veličinu prinosa kukuruza.Kvalitetno seme je najbitnije, ali saznajte od dipl.inž. Fedora Miladinovića koji dodatni faktori utiču na kontinuirano i ujednačeno nicanje kukuruza.

 

Dejan Nedeljković će vam ispričati kako dubina setve utiče na klijanje i ravnomerno nicanje kukuruza.Saznajte od Nine Skenderović koji sve faktori utiču na oplodnju kukuruza i zbog čega DKC hibridi imaju dobru oplodnju.