Agrotehnika proizvodnje uljane repice

Agrotehnika proizvodnje uljane repice

25.05.2016.
Agrotehnika proizvodnje uljane repice

Zbog izuzetno visokog prinosa ulja po jedinici površine i pozitivnih uticaja na zemljište uljana repica je u našem okruženju jedna od popularnijih ratarskih kultura. Uljana repica unosi značajne količine azota u zemljište a svojom gustinom čisti njivu od korova. Srbija ima veoma povoljno zemljište i klimu za proizvodnju uljane repice zbog toga ona i kod nas postaje sve popularnija. 

Priprema zemljišta

• Nakon skidanja strnina kao najboljeg preduseva, osnovnu ili konzervacijsku obradu uraditi u što kraćem roku radi očuvanja vlage
• Iskoristiti povoljan trenutak nakon padavina za grubu pripremu setvenog sloja, a konačnu pripremu uraditi neposredno pred setvu

Đubrenje

• Rasturanje osnovnog đubriva (P i K) obaviti pred osnovnu obradu ili pred prvu grubu pripremu zemljišta, prilikom određivanja potrebnih količina đubriva obavezno uzeti u obzir rezultate analize plodnosti zemljišta
• Na zemljištima lošijeg kvaliteta poželjno je uneti startnu količinu azotnih đubriva u količini 30-40 kg/ha
• Prolećna prihrana u mnogome zavisi od mineralizacije N tokom zime što ćemo utvrditi N min metodom i na
osnovu tog rezultata i potencijala zemljišta za prinosom dozirati prihranu u jednoj ili dve doze imajući u vidu da
poslednju prihranu treba obaviti najkasnije dve nedelje pred cvetanje. Prihrana u jednoj dozi se preporučuje
ukoliko se predviđaju sušni uslovi.
• Ukupna količina potrebnog azota za ostvarenje visokih prinosa se kreće između 120-150 kgN/ha

Setva

• Podesiti dubinu setve na 2 cm
•  Preporučena gustina setve DEKALB hibrida uljane repice je 450.000-550.000 biljaka/ha. Idealan sklop koji je potreban u žetvi je 35 biljaka/m2 što se zavisno od tipa zemljišta, kvaliteta pripreme i uslova u vreme setve.
• U sušnim uslovima preporučuje se valjanje nakon setve radi boljeg kontakta semena i zemljišta i eliminisanje vazdušnih džepova u setvenom sloju.

Zaštita

• Izbegavati njive sa pritiskom korova Sinapis arvensis (Gorušica) i Papaver rhoeas (Bulka) ili se opredeliti za Clearfield® tehnologiju
• U intenzivnoj proizvodnji se preporučuje korišćenje fungicida regulatora rasta u jesen i na proleće, čime se obezbeđuje efikasna zaštita protiv pegavosti i truleži
• Repičina osa listarica pravi velike štete u jesen, suzbijanju treba pristupiti kada se po biljci prosečno
nađe više od 0,5 pagusenica
• Buvači prave tipične okrugle rupe na lišću, a porastom lišća rupe postaju sve veće
• U proleće velika repičina pipa i mala repičina pipa sa svojim larvama buše stabljiku koja se deformiše i puca. Javljaju se vrlo rano, često već u februaru kada temperatura zemljišta dostigne 6 °C, a lete pri temperaturi od 9 °C
• Repičin sjajnik izaziva najveće štete na uljanoj repici. Ako se ne suzbija, uzrokuje smanjenje prinosa i do 80%. Prag odluke je 1 do 1,5 sjajnik po terminalnom cvetu kada pupoljci postanu vidljivi.

Žetva

• Razvoj i selekcija DEKALB® hibrida uljane repice doprineli su mnogo fleksibilnijoj žetvi zahvaljujući otpornosti hibrida na pucanje mahuna
• Vreme žetve DEKALB® hibrida uljane repice je produženo, a osipanje zanemarljivo.

Dobra odluka znači veći prinos i zarada.

Zato birajte pametno, birajte DEKALB!