Cvetanje i oplodnja uljane repice

Cvetanje i oplodnja uljane repice

05.05.2016.
Cvetanje i oplodnja uljane repice

Posle zimskog perioda sa porastom dnevnih temperatura obnavlja se lisna rozeta, a zatim se izdužuje stablo koje se grana. Cvetni pupoljci se javljaju prvo na glavnom stablu, zatim na granama prvog, drugog i trećeg reda. Cveta od osnove prema vrhu, u toku aprila i maja sve u zavisnosti od vremena setve, agroekoliških uslova i izbora hibrida.Cvetanje traje 3 do 4 nedelje i zavisi od visine dnevnih temperatura. Neophodna je prosečna temperatura od preko 7 °C u periodu od 30-ak dana pre cvetanja. Najniža temperatura u periodu cvetanja iznosi 11-14 °C. U slučaju niskih temperatura cvetanje traje duže. Prve 2 nedelje su najbitnije u periodu cvetanja za prinos.

Uljana repica dobro podnosi surovije klimatske uslove i kao posledica toga dosta se gaji u severnijim krajevima. Potrebe za toplotom nisu velike. Zahtevi za vodom su različiti tokom vegetacije. Sa početkom proleća u prvim faza nema velike zahteve, dok u fazi porasta stabla i cvetanju zahtevi za vodom su najveći. Nedostatak vode u ovim faza rasta i razvića se najviše odražava na visinu prinosa. Usled većeg nedostatka vode može se desiti da opadnu pupoljci. Uljana repica zahteva plodnija zemljišta, dobre strukture. Ne podnosi kisela zemljišta, kao ni visok nivo podzemnih voda, jer im koren lako truli.