DK Exstorm Za sve uslove gajenja DK Exstorm ima veoma visoku tolerantnost na pucanje mahune, dobru otpornost na niske temperature i dvostruku otpornost na bolesti. Ukoliko se desi gubitak sklopa hibrid DK Exstorm ga nadomesti grananjem. Hibrid za sve uslove proizvodnje, stabilan sa odličnom fleksibilnošću na stresne uslove tokom celog ciklusa proizvodnje, izuzetno dobro reaguje na intenzivnu proizvodnju. Zahvaljujući RLM 7 genu ima visoku tolerantnost na bolesti. Preporučeni sklop u setvi je od 450.000 do 550.000 biljaka/ha.

Stasnost
srednje-stasni
Visina biljke
srednja


Potencijal za prinos:
10
Pocetni porast:
9
Pucanje mahune:
10
Otpornost na bolesti:
9
Prezimljavanje:
10