DK Imperial CL STANDARD U CLEARFIELD PROIZVODNJI Hibrid koji se primenjuje u CLEARFIELD® tehnologiji proizvodnje. Namenjen svim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju problema sa zakorovljenim parcelama. Tolerantnost na pucanje mahuna smanjuje rizik od osipanja pre i u vreme žetve, a prinos će biti očuvan ukoliko dođe do odlaganja žetve. Nešto slabiji početni porast čini ovaj hibrid pogodnim za ranu setvu samim tim ne preporučuje se kasna setva. RLM7 gen i dupla otpornost na suvu trulež pruža proizvođačima sigurnost i mogućnost odlaganja prvog fungicidnog tretmana u jesen.

Stasnost
srednja
Visina biljke
visoka


Potencijal za prinos:
10
Pocetni porast:
9
Pucanje mahune:
10
Otpornost na bolesti:
10
Prezimljavanje:
9