VIŠE INFORMACIJA
Prodajna mesta
Pronađite neke od prodajnih mesta na kojima možete kupiti naše seme
KUKURUZ
Pogledajte portfolio DEKALB hibrida kukuruza
Korporativna adresa

MONSANTO SERBIA D.O.O NOVI SAD

Bulevar Vojvode Stepe 84

21000 Novi Sad

Matični broj 20646390

PIB 106621756

info.rs@monsanto.com
Tel:+381214891000
Fax:+381214891000