Obilazili smo poljoprivrednike 06.05.2016.

Proteklih mesec dana obilazili smo poljoprivredne proizvođače koji su sejali uljanu repicu, hajde da vidimo kako napreduje i koliko su farmeri zadovoljni sa njom.

Početkom i sredinom aprila uljana repica je cvetala i zaticali smo prelepa žuta polja. Ivan Dulić iz Đurđina kaže da Excalibur uljanu repicu seje već par godina unazad i da je nikako ne bi menjao. Prošle godine je sa Excalibur uljanom repicom ostvario prinos od 4,7 t/ha, a ove godine se nada još više.Excalibur uljana repica je srednje rani hibrid odlične otpornosti na niske temperature, izuzetno stabilnog prinosa u različitim agroekološkim uslovima. Hibrid Excalibur odlikuje izuzetna otpornost ljuske na pucanje što omogućava laku žetvu bez gubitaka.Krajem aprila počelo je formiranje ploda i nalivanje zrna tako da polja više nisu bila toliko žuta, ali se jasno videlo da se uljana repica lepo razgranala i formirala veliki broj mahuna. U Konaku smo posetili Dragana Karanjca koji ima 30 hektara žemlje pod uljanom repicom. Ove godine pored dobro proverene Excalibur uljane repice na svojoj njivi ima i DK Expower i DK Exstorm.DK Expower je rani hibrid visokog potencijala rodnosti, i u nepovoljnijim uslovima gajenja obezbeđuje siguran prinos. Prošle godine je sa ovim hibridom u PSS Senti ostvaren prinos od 4,3 t/ha.DK Exstorm je srednje stasni hibrid uljane repice koji ima odličnu otpornost na pucanje ljuske i niske temperature. Ono što je najviše izdvaja jeste izvanredna sposobnost grananja. Darko Lepedat iz Dobrice je prošle godine prvi put sejao ovaj hibrid. Bio je iznenađen sa bujnošću biljke i ostvario je prinos od 4,3 t/ha. Aleksandar Skenderović iz Subotice je ostvario neverovatnih 5 t/ha upravo sa DK Exstorm uljanom repicom.U Zrenjaninu smo posetili Aleksandra Popova iz S.M. AGRAR-a koji na posedu ima DK Expower i DK Exstorm. Aleksandar kaže da je zadovoljan kako uljana repica trenutno izgleda i nada se visokom prinosu.DK Imminent CL je hibrid nove generacije koji se primenjuje u Clearfield tehnologiji. To znači da proizvođači koji se odluče za ovaj naš hibrid uz primenu Cleranda herbicida imaju bolju kontrolu korova a samim tim i veće prinose.

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.