DEKALB Inovativni Centar 15.09.2014.

Nakon pozitivnih komentara na prvi održan Inovativni Centar 2013. godine odlučili smo da i 2014. godine organizujemo isti. Tokom prve nedelje septembra u saradnji sa poljoprivrednim imanjem MK grupe „Đuro Strugar” u Kuli posetio nas je veliki broj poljoprivrednih proizvođača, na impozantnom oglednom polju od 15 ha predstavljene su prednosti DEKALB genetike i tehnologije gajenja kukuruza.

Najvažniji ogledi koji su predstavljeni na Inovativnom Centru su bili tehnički FACT ogled (Field Advancement Corn Trial) i komercijalni ogled DEKALB hibrida sa najboljim konkurenskim hibridima u ponudi na našem tržištu. U tehničkim FACT ogledima se porede DKC hibridi koji su prisutni na tržištu Srbije sa DKC hibridima u procesu registracije i najboljim konkurentskim hibridima u istim proizvodnim uslovima. Cilj ovih ogleda nije postizanje maksimalno mogućeg prinosa već mogućnost poređenja performansi različitih hibrida u podjednakim uslovima i jasno sagledavanje mogućnosti hibrida za koje osnovano verujemo da će predstavljati budućnost gajenja kukuruza u Srbiji i koji predstavljaju vrhunac inovacija u oblasti oplemenjivanja kukuruza u svetu. Komercijalni ogled DEKALB hibrida sa konkurencijom prikazuje ponudu DEKALB hibrida i najboljih konkurentskih hibrida i predstavlja najbolji način za demonstraciju kvaliteta hibrida, visine prinosa i otpuštanje vlage. Ovakav tip ogleda DEMO sa konkurencijom je ove godine postavljen na 50 lokacija širom Vojvodine, Mačve i Braničeva. Deo ogleda je bio posvećen gustinama setve, odnosno demonstraciji reakcije DEKALB hibrida kukuruza na različite razmake između biljaka u redu. Tri najpopularnija DEKALB hibrida kukuruza smo sejali u pet različitih gustina, od 50 do 100 hiljada biljaka po hektaru i jasno pokazali da je sklop, odnosno broj biljaka po jedinici površine taj koji daje prinos.

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da nam se 2015. godine pridruže na Inovativnom Centru. Za dobijanje pozivnice prijavite se na email: info.rs@monsanto.com.

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.