Od sada nas možete naći i u Centralnoj Srbiji! 25.02.2016.

Prednosti DKC hibrida prilikom branja u klipu: 

1. Visok potencijal za prinos - odličan randman zrna po klipu!
2. Brzo otpuštanje vlage omogućava:
• raniju berbu
• više vremena za pripremu zemljišta za sledeći usev
• sprečava gubitke na polju
3. Berač lako “čisti” klipove!
4. Jaka stabljika omogućava beraču lakši rad – berbu!

Za Centralnu Srbiju smo izdvojili sledeće hibride:

1. DKC5143 UVEK STABILAN!
FAO 430
DKC5143 je postao standardni hibrid u regionima sa manje povoljnim uslovima gajenja. Osobina zbog koje DKC5143 opstaje na tržištu je adaptabilnost na najrazličitije uslove gajenja, kao i stabilnost prinosa sa niskim sadržajem vlage. DKC5143 pokazuje veoma male oscilacije u odnosu na vremenske uslove kao i tipove zemljišta i nivoe ulaganja. Hibrid spada u grupu „Ear flex“* hibrida, tako da mu je za postizanje visokih prinosa dovoljan sklop ispod 75.000 biljaka/ha.
* gustina setve utiče na veličinu klipa, pri ređem sklopu dolazi do
povećanja klipa

2. DKC5170 UVEK DOBRA OPLODNJA!
FAO 450
Hibrid odlične reakcije na stres u periodu cvetanja, koji će vas sa povećanjem gustine u dobrim proizvodnim uslovima iznenaditi prinosom sa niskim sadržajem vlage. Snažan početni porast preporučuje ovaj hibrid za ranije rokove setve.
DKC5170 ima snažno i fleksibilno stablo sa dobrom tolerantnošću na fuzarijum. Uvek dobra oplodnja pruža mu stabilnost u proizvodnji. Ovaj hibrid spada u grupu „Ear fix“* hibrida i za postizanje visokih prinosa zahteva oko 75.000 biljaka u žetvi.
* gustina setve ne utiče na veličinu klipa, klip je približno iste veličine
pri ređoj i gušćoj setvi

3. DKC6089 SREDNJE KASNI HIBRID VISOKOG PRINOSA!
FAO 590
Ukoliko imate parcelu dobrog kvaliteta zemljišta i niste sigurni hoćete li usev skidati u zrnu ili u klipu, DKC6089 je odličan izbor za vas. Visoko prinosan hibrid u FAO grupi 600. Biljka je robusna, a stablo je jako i elastično spremno da podnese visok prinos. Klip je velik sa duboko usađenim zrnom. Kao tipičan „Ear fix“ hibrid za ostvarivanje potencijala prinosa zahteva preko 70.000 biljaka/ha u žetvi.

4. DKC5707 ZA VISOKE PRINOSE ZRNA!
FAO 600
Ovaj hibrid se preporučuje za intenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike, pogodan za uslove navodnjavanja. Biljka je bujnih listova sa snažnim i elastičnim stablom tolerantnim na lom i poleganje. Hibrid je visok sa odlično izbalansiranim odnosom između visine biljke i visine do klipa. Spada u grupu „Ear flex“ hibrida, tako da se u manje povoljnim uslovima može redukovati sklop bez velikog rizika za smanjenja prinosa. Za ostvarivanje potencijala prinosa zahteva 70.000 biljaka/ha u žetvi.

Marko Minić, 069/5110-644

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.