INOVATIVNI CENTAR "ŽIVI NA NJIVI" 15.09.2015.

Poštovani poljoprivrednici,

Početkom septembra meseca održani su sada već tradicionalni dani polja DEKALB hibrida kukuruza INOVATIVNI CENTAR pod sloganom “Živi na njivi”.Nakon pozitivnih komentara na INOVATIVNI CENTAR prethodnih godina odlučili smo da vam 2015. godine predstavimo moderne oglede i najnovije tehnologije i dostignuća u poljoprivredi. Tokom druge nedelje septembra na parcelama kompanije “SM Agrar” u Zrenjaninu posetilo nas je preko 1200 poljoprivrednih proizvođača, kompanija iz domaćeg agrara, kolega iz struke i prijatelja iz celog regiona na impozantnom oglednom polju od 7,5 ha.

Nakon izuzetno sušne godine, pogotovu u Banatu, sa ponosom smo predstavili prednosti DEKALB genetike i savremene tehnologije gajenja kukuruza.

Ogledi na INOVATIVNOM CENTRU “Živi na njivi” su bili podeljeni u 6 celina.

Proizvođači su mogli da se upoznaju sa novim konceptom HD hibrida. Oznaka HD ukazuje na hibride iz DEKALB portfolija koji imaju minimum 5% veći potencijal prinosa pod stresnim uslovima u proizvodnji. HD oznaka se daje hibridu na osnovu rezultata istraživanja oplemenjivačkih stanica kao i rezultata tehničkih ogleda. Ukoliko hibrid narednih godina u ogledima pokazuje niže performanse najčešće zbog uvođenja novih hibrida, isti može izgubiti HD oznaku. DEKALB HD hibridi su naši najprinosniji, a pritom tolerantni hibridi na stresne uslove u proizvodnji kukuruza.Najvažniji ogled koji je predstavljen na INOVATIVNOM CENTRU je bio DEFACT ogled tj. komercijalni ogled DEKALB hibrida sa najboljim konkurenskim hibridima u ponudi na našem tržištu.  Cilj ovih ogleda nije postizanje maksimalno mogućeg prinosa već mogućnost poređenja performansi različitih hibrida u podjednakim uslovima i predstavlja najbolji način za demonstraciju kvaliteta hibrida, visine prinosa i procenta vlage. Ovakav tip ogleda DEMO sa konkurencijom je ove godine postavljen na 60 lokacija širom Vojvodine, Mačve i Braničeva.Deo ogleda je bio posvećen gustinama setve, odnosno demonstraciji reakcije DEKALB hibrida kukuruza na različite razmake između biljaka u redu. Tri najpopularnija DEKALB hibrida kukuruza smo sejali u četiri različite gustine, od 50 do 80 hiljada biljaka po hektaru i jasno pokazali da je sklop, odnosno broj biljaka po jedinici površine taj koji daje prinos.Ove godine po prvi put smo započeli oglede za berbu kukuruza u klipu i poljoprivrednicima smo predstavili nekoliko važnih predpostavki pri odabiru pravog hibrida, određivanja vremena berbe i prednosti DEKALB hibrida kukuruza za berbu i čuvanje u klipu.Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da nam se 2016. godine pridruže na INOVATIVNOM CENTRU. Za dobijanje pozivnice prijavite sve na email: info.rs@monsanto.com.

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.