Koliko je bitna klijavost i energija klijanja? 17.03.2017.

Uspešnost gajenja kukuruza zavisi od raznih uticaja, na prvom mestu od vremenskih uslova, izbora parcele i agrotehnike, đubrenja i nege , ali u velikoj meri od izbora hibrida.

Kada biramo hibrid ne znamo sa kakvom sezonom ćemo se suočiti. Ne postoje 100% sigurne metode niti vremenske prognoze. Ono što je sigurno, DEKALB hibridi kukuruza imaju vrhunski kvalitet semena i odlikuje ih odlična klijavost i snažan početni porast.

U prvim fazama razvoja kukuruza veoma je važna energija klijanja i ujednačen početni porast kukuruza. Rana ujednačenost biljaka na parceli osigurava dobar sklop, brzo zatvaranje redova, ravnomeran dalji razvoj kukuruza i osigurava veći prinos. Takođe, biljke su zdravije, bolje se odupiru suši i manje su podložne napadu bolesti i štetočina.

Klijavost semena se utvrđuje testom klijavosti i izražava se u procentima.  Ukoliko je klijavost 97%, a u berbi želimo postići sklop od 75 000 biljaka, potrebno je sejati (75000/97) *100=77319 biljaka.

Energija klijanja je sposobnost da što više semena klija za što kraće vreme. Energija klijanja je bitna za određivanje datuma setve. Što je energija viša, to je seme sposobnije da klija u nepovoljnijim uslovima.

Pozivamo vas da napravite kućni eksperiment sa DEKALB semenom konkurentskim semenom kukuruza i procenite sami.

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.