Opasnost od repičine pipe 16.03.2017.

Na pojedinim mestima su se pojavile jedinke repičine pipe (Ceutorhynchus sp.). Savetujemo Vam da obilazite parcele i po potrebi primenite adekvatnu zaštitu sa sistemičnim insekticidima. 

Mala i velika pipa su sivkaste boje, ali se razlikuju po štetama koje prave. Mala pipa je brojnija od velike. Pojavljuje se u rano proleće kada je temperatura preko 10 stepeni celzijusa. Hrani se lišćem, ali glavnu štetu čine larve koje buše hodnike u stabljici (velika repičina pipa) i u žilama listova i peteljkama (mala repičina pipa). Razvoj biljke se usporava iznad napadnutog dela, a tkivo puca čime je otvoren put uzročnicima bolesti. Ovakve štete se javljaju kod napada velike repičine pipe dok kod male pipe koja polaže jaja u peteljke i žile listova dolazi do žućenja i otpadanja listova što dovodi do smanjenja prinosa. Prag štetnosti kod velike repičine pipe je od 2 do 4 imaga (odrasle jedinke) na 10 biljaka, a kod male repičine pipe je 3 imaga na metar kvadratni. 

Za dodatne savete pozovite naše agronome:

Zapadna Bačka: (Milan 065/8711-086)
Severna Bačka i severni Banat: (Kristina 065/8711-066)
Južna Bačka: (Sonja 065/8711-085)
Južni Banat i Braničevo: (Dejan 065/8711-069)
Srednji i severni Banat: (Marija 065/8711-065)
Srem i Mačva: (Bane 065/8711-074)

 

Ostale novosti i događaji
DEKALB katalog 2022 11.02.2022.