Faza vegetativnog porasta

Faza vegetativnog porasta

01.02.2017.
Faza vegetativnog porasta

Vegetativni porast (6 do 8 listova; 16-18 BBCH, V4-V6) - Početak formiranja prinosa

Sa pojavom osmog lista vrh rasta biljke kukuruza izlazi iznad površine zemljišta tako da su biljke od kraja ove faze osetljivije na niske temperature i grad. Ova faza je i poslednja šansa za primenu herbicida u kukuruzu; na našem tržištu ne postoji herbicid koga proizvođači preporučuju za suzbijanje korova nakon faze 18 BBCH skale. Razlog za izbegavanje tretmana kada biljka kukuruza ima više od osam listova je što osmi list najčešće označava početak određivanja broja redova zrna na klipu. Svaki hemijski tretman nakon ove faze može da smanji broj redova zrna u klipu a samim tim i prinos.

Neblagovremeno uklanjanje korova, nakon ove faze, može značajno smanjiti prinos kukuruza. Istraživanja sprovedena na Univrezitetu u Minesoti pokazuju da smanjenje prinosa na zakorovljenoj njivi može biti i po 180 kg/ha za svaki dan kašnjenja sa primenom herbicida. S druge strane zakasnela primena herbicida može dovesti do oštećenja biljaka i potpunog gubitka prinosa. Stoga za održavanje njive u čistom stanju  preporučujemo primenu osnovne zaštite od korova: pre-em (na "crno") kojom se usev štiti u ranim fazama; tek ukoliko se u kasnijoj fazi pojave korovi koji se "provuku" ili na teško zakorovljenim parcelama krenu sa nicanjem kada je zemljišni herbicid prestao sa delovanjem treba reagovati post-em herbicidima strogo vodeći računa o fazi razvoja kukuruza, ali i o vremenu primene te o meteorološkim uslovima koje očekujemo 5 do 7 dana nakon tretmana. Potsećamo da prskanje herbicidima treba primeniti u kasnim popodnevnim - večernjim časovima da bi biljka kukuruza tokom noći metabolirala aktivnu materiju herbicida i na taj način smanjila depresivno delovanje i eventualno smanjenje prinosa. 2009., rezultati internih Monsanto ogleda, jedan hibrid, SAD, 5 lokacija

Poslednja faza u razvoju kukuruza je:

Nastavak porasta (8 do 12 listova, 18-32 BBCH, V6 - V8)