VIŠE INFORMACIJA
Prodajna mesta
Pronađite neke od prodajnih mesta na kojima možete kupiti naše seme
KUKURUZ
Pogledajte portfolio DEKALB hibrida kukuruza
Faze razvoja uljane repice i naši saveti

Faze razvoja uljane repice i naši saveti

24.05.2016.
Faze razvoja uljane repice i naši saveti

Uljana repica je ozima kultura, kod koje se vegetacija deli na dva perioda: letnje-jesenski i prolećni period. Setva i prve faze razvoja uljane repice (formiranje lisne rozete) odvijaju se u letnjo-jesenskom periodu, zatim sledi period jarovizacije tokom zime i nastavak rasta i razvoja u proleće.

U toku razvoja uljane repice mogu se javiti specifične bolesti i štetočine, i samo pravovremenim delovanjem može se sprečiti nastajanje štete zbog oštećenja i/ili gubitka biljaka (sklopa), što bi se konačno odrazilo na visinu i kvalitet prinosa.

Korak po korak do rekordnih prinosa:1. Faza klijanja i nicanja - Osnovnu obradu zemljišta treba uraditi u što kraćem roku radi očuvanja vlage koja je od presudnog značaja za kvalitetno i ujednačeno nicanje uljane repice.
OPASNOST: Korov. Izbegavati njive sa pritiskom korova gorušica (Sinapis arvensis) i bulka (Papaver rhoeas) ili se opredeliti za Clearfield® tehnologiju.
REŠENJE: Zaštita se obavlja herbicidima koji se mogu primenjivati pre i posle nicanja.2. Faza razvoja lisne mase u jesen - U fazi lisne rozete uljana repica prezimljava, stoga je bitno da biljka bude dobro razvijena i zdrava pre zime, čime joj se omogućava dobar početak vegetacije u proleće.
OPASNOST: Napad štetočina: Crvenoglavi repičin buvač; Repičina lisna osa; Podgrizajuća sovica i Sivi puž golać. Oni se hrane nadzemnim delovima biljke, tako da jači napadi mogu usporiti porast biljaka i povećati osetljivost na izmrzavanje i/ili dovesti do smanjenja sklopa.
REŠENJE: Zaštita se vrši insekticidima (na bazi piretroida) i limacidima po potrebi.3. Faza razvoja lisne mase u proleće - Nakon zime uljana repica izgubi veliki deo lisne mase (ostanu 2-3 lista u rozeti). DEKALB hibridi zahvaljujući svojoj dobroj moći regeneracije brzo se oporavljaju. Ukoliko se desi da epikotil izmrzne i sklop se smanji na 25-30 biljaka / m² ne treba razoravati, jer DEKALB hibridi uljane repice imaju sposobnost da putem grananja kompenzuju nešto ređi sklop od preporučenog.4. Faza intenzivnog rasta i razvoja stabljike - Posle zimskog perioda sa porastom dnevnih temperatura obnavlja se lisna rozeta, a zatim se izdužuje stablo koje se grana. U ovoj fazi zahtevi prema NPK đubrivima su veliki, jer se u kratkom periodu formira velika biljna masa. Azot je važan za vegetativni porast i prinos, fosfor za sintezu ulja, dok kalijum sa fosforom povećava otpornost na mraz.
OPASNOST: Sa porastom temperature pojavljuju se i štetočine koji se hrane nadzemnim delovima biljke, a najznačajnija štetočina je Velika repičina pipa i Mala repičina pipa, koje svojim larvama buše stabljiku koja se deformiše i puca. Javljaju se vrlo rano, često već u februaru kada temperatura zemljišta dostigne 6 °C.
REŠENJE: Po potrebi usev treba zaštititi insekticidom (na bazi bifentrina, lambda-cihalotrina, alfa-cipermetrina, hlorpirifosa, deltametrina).5. Faza razvoja pupoljaka - Nakon završene faze rasta i razvoja stabljike dolazi do pojave cvetnih pupoljaka. Cvetni pupoljci se javljaju prvo na glavnom stablu, zatim na granama prvog, drugog i trećeg reda. U ovoj fazi potrebno je obaviti i drugu prihranu, po mogućnosti koristiti kombinaciju azota i sumpora. Usled većeg nedostatka vode može se desiti da opadnu pupoljci.
OPASNOST: Repičin sjajnik. On izaziva najveće štete na uljanoj repici hraneći se pupoljcima, nakon čega se oni suše. Prag odluke je 1 do 1,5 sjajnik po terminalnom cvetu kada pupoljci postanu vidljivi.
REŠENJE: Zaštita se vrši insekticidom (na bazi bifentrina, lambda-cihalotrina, alfa-cipermetrina, hlorpirifosa, deltametrina, taufl uvalinata). Takođe, ovo je poslednja prilika da se zaštiti uljana repica od bolesti kao što su: suva trulež, bela trulež i crna pegavost.6. Faza cvetanja i oplodnje - Nakon razvoja pupoljaka sledi cvetanje. Cveta od osnove prema vrhu, u toku aprila i maja sve u zavisnosti od vremena setve, agroekoliških uslova i izbora hibrida. Cvetanje traje 3 do 4 nedelje i zavisi od visine dnevnih temperatura. Ukoliko je biljka zdrava, u dobroj kondiciji i dobro obezbeđena hranivima onda ona može ostvariti svoj puni potencijal prinosa.7. Faza formiranja i nalivanja zrna - Nakon završene faze cvetanja i oplodnje sledi faza formiranja i nalivanja zrna u kojoj nedostatak optimalne količine vode i hraniva ima presudan uticaj na kvalitet i visinu prinosa. Zato posebnu pažnju treba posvetiti ishrani uljane repice kako ne bi oskudevala u najbitnijim fazama rasta i razvoja.8. Faza sazrevanja zrna i žetva - Sazrevanje traje oko dve nedelje, zatim sledi žetva. Najbitnije jeste da žetva bude pravovremena, jer preranom žetvom se skida prinos sa visokim sadržajem vlage, a prekasnom žetvom rizikujemo gubitak zrna usled osipanja semena (pucanjem mahuna). DEKALB hibridi vam ipak daju sigurnost zbog veće tolerantnosti na osipanje zrna. Dobra odluka znači viši prinos i veću zaradu!

Proizvodnja uljane repice je vrlo intenzivan proces koji zahteva veliku pažnju. Da i olakšao posao poljoprivrednicima DEKALB® proizvodi hibride koji imaju izuzetnu tolerantnost na bolesti i osipanje zrna, a istovremeno se odlikuju visokim i stabilnim prinosom.

Stoga birajte pametno, birajte DEKALB!