Faza ranog vegetativnog porasta

Faza ranog vegetativnog porasta

01.02.2017.
Faza ranog vegetativnog porasta

Rani vegetativni porast (2 do 6 listova; 12-16 BBCH, V1-V4) - Prelazak na autotrofnu ishranu

U ovoj fazi dolazi do ubrzanog rasta biljke, u povoljnim vremenskim uslovima novi list se može razvijati na svaka 3 dana. U ovoj fazi je određen konačni sklop, a snabdevanje biljaka vodom i hranljivim materijama preuzimaju i do kraja vegetacije nose sekundarni korenovi. DEKALB hibridi su karakteristični po odličnoj energiji i sjajnom početnom porastu. Tokom ove faze se određuje ukupan broj listova a kod većine hibrida sa pojavom šestog lista vrh rasta počinje sa preobražajem u mikroskopski malu metlicu. Do kraja ove faze je određen i broj klipova na biljci.

S obzirom da se tačka rasta i dalje nalazi ispod površine zemljišta niske temperature u ovoj fazi mogu  smanjiti prinos ali će retko dovesti do propadanja biljke - isto važi i za oštećenja od grada. Većina herbicida koje koristimo u kukuruzu se primenjuje do 6. lista i veoma je važno da se herbicidi regulatori rasta primene do početka diferencijacije metlice da bi se izbegle deformacije generativnih organa. Ukoliko je ova faza razvoja biljke praćena hladnim i vlažnim vremenom može doći do simptoma nedostatka fosfora. U ovakvim uslovima primena startnih đubriva može značajno povećati prinos.

Sledeće faze u razvoju kukuruza su:

Vegetativni porast (6 do 8 listova; 16-18 BBCH, V4-V6)

Nastavak porasta (8 do 12 listova, 18-32 BBCH, V6 - V8)