Faza klijanja i nicanja kukuruza

Faza klijanja i nicanja kukuruza

01.02.2017.
Faza klijanja i nicanja kukuruza

Klijanje i nicanje (00-12 BBCH, VE) - Određuje potencijalni broj klipova na parceli.

Ovu fazu karakteriše izbijanje koleoptila i prvog lista iznad površine zemljišta. Ispod zemlje je završeno formiranje klicinog korena a biljka raste izduživanjem mezokotila.

Za klijanje semena kukuruza su neophodna dva osnovna uslova - temperatura i vlaga.

Ukoliko je zemljište suviše hladno - ispod 10°C, klijanje i nicanje se usporavaju i zaustavljaju, što može dovesti do neujednačenog nicanja a u ekstremnim uslovima i do propadanja semena.

Obzirom da je tačka rasta ispod površine zemljišta, kratkotrajni mrazevi i do -2°C ili grad neće imati veći uticaj na budući prinos, ali ga potapanje ili zabarivanje može potpuno uništiti.

U ovom periodu je važno obratiti pažnju na insekte koji mogu povrediti mladu biljku - siva kukuruzna pipa ali i različite zemljišne štetočine. Takođe je izuzetno dobra praksa dodati neko startno đubrivo sa setvom da bi mlad i slabo razvijen klicin koren imao u svojoj blizini dovoljnu količinu hranljivih materija za ishranu biljke.

Sledeće faze u razvoju kukuruza su:

Rani vegetativni porast (2 do 6 listova; 12-16 BBCH, V1-V4)

Vegetativni porast (6 do 8 listova; 16-18 BBCH, V4-V6)

Nastavak porasta (8 do 12 listova, 18-32 BBCH, V6 - V8)